O nas

Przegląd Seksuologiczny jest kwartalnikiem istniejącym na polskim rynku medycznym od 10 lat. Początkowo wydawany był w formie drukowanej, a od 2013 r. w formie elektronicznej.

Czasopismo jest skierowane do lekarzy różnych specjalizacji oraz psychologów i psychoterapeutów pragnących poszerzać swoją wiedzę z zakresu seksuologii.

W Przeglądzie Seksuologicznym publikowane są m.in. oryginalne prace badawcze, artykuły poglądowe, opisy przypadków, komentarze redakcyjne i sprawozdania z konferencji naukowych oraz artykuły tłumaczone, pochodzące z  pism zagranicznych.

Redaktorem naczelnym Przeglądu Seksuologicznego jest dr. hab. med. Michał Lew-Starowicz.

Patronat naukowy nad kwartalnikiem sprawuje Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2015 roku Przegląd Seksuologiczny znajduje się w części B wykazu czasopism naukowych. Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie wynosi 6.
MNiSW: 6 pkt
Index Copernicus: 47,76 (wartość znormalizowana wskaźnika ICV: 5, 25 pkt)