Przegląd Seksuologiczny, numer 31

Szanowni Czytelnicy,

pragnę poinformować, że otrzymujecie Państwo ostatnie wydanie Przeglądu Seksuologicznego
w wersji papierowej wysyłanej pocztą. Od numeru 32 będziemy ukazywać się w wersji elektronicznej, na stronie www.lew-starowicz.pl. Tego typu zmiana dotyczy wielu specjalistycznych periodyków i jest wygodna dla Czytelników.
Prezentowane w tym numerze prace dotyczą różnych zagadnień teoretycznych i wiążących się z kliniką zaburzeń seksualnych. Praca poświęcona hiperseksualności zapowiada pojawienie się nowego rozpoznania w klasyfikacji DSM-V i konsensusu między zwolennikami istniejących obecnie różnych teorii tego dość często spotykanego zaburzenia. Rozpoznanie uzależnienia od seksu jest coraz częściej praktykowane mimo jego braku w klasyfikacji ICD-10 i DSM-IV-TR i negatywnego stanowiska wielu psychiatrów i seksuologów. Proponowany konsensus ma szanse uzyskania akceptacji.
W pracy opisującej dehydroepiandrosteron na uwagę zasługują dane na temat zaburzeń seksualnych spotykanych u pacjentów w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej. W piśmiennictwie seksuologicznym większość publikacji dotyczy seksualności w przebiegu depresji
a rzadziej epizodów maniakalnych. Propozycja stosowania leku dehydroepiandrosteron jest interesującą, zwłaszcza, że coraz częściej jest on traktowany jako substancja hormonalna w klinice zaburzeń seksualnych.
Praca opisująca cechy studentek wybierających specjalność z zakresu seksuologii jest próbą poznania ich motywacji wyboru, seksualności oraz oceny wpływu tego wyboru na życie osobiste.
Z kolei praca poświęcona seksualności młodych kobiet z rozpoznaniem stwardnienia rozsianego opisuje mało jeszcze znana jakość ich życia i możliwość jej poprawy.
Zalecenia zasad badania fizykalnego pacjentów z zaburzeniami seksualnymi powstały z powodu rosnącej ilości skarg ze strony pacjentek i wiążących się z tego typu badaniem kontrowersji przedstawianych w mediach.

prof. dr hab. med. Zbigniew Lew-Starowicz