Przegląd Seksuologiczny
Komitet redakcyjny

REDAKTOR NACZELNY
dr hab. med. Michał Lew-Starowicz, FECSM

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Redaktor prowadzący
Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak
wojciech.oronowicz@przeglad-seksuologiczny.pl
tel. + 48 608 354 777

Redaktorzy tematyczni
dr hab. med. Krzysztof Nowosielski – Redaktor działu „Seksuologia medyczna”
dr n. społ., mgr psych. Filip Szumski – Redaktor działu „Psychoseksuologia”
dr n. hum. Alicja Długołęcka – Redaktor działu „Edukacja seksualna”

Redaktor statystyczny
dr n. hum. Konrad S. Jankowski

Członkowie zespołu
mgr Aleksandra Bartnik
mgr Magdalena Linke
mgr Jonasz Wethacz

Redaktor językowy
mgr Ewelina Rąbkowska

PATRONAT NAUKOWY
Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

OPRACOWANIE GRAFICZNE
DTP Service

WYDAWCA:
Wydawnictwo Leo Media
Dzielna 21 m. 5
01-029 Warszawa
tel. + 48 608 439 026
www.leomedia.pl