More

Czasopismo

„Przegląd Seksuologiczny” był kwartalnikiem naukowym, który skupiał się na publikowaniu szeregów różnorodnych treści związanych z seksuologią. W swojej ofercie prezentował oryginalne prace badawcze, artykuły poglądowe oraz opisy konkretnych przypadków. Ponadto, udostępniał listy do redakcji, recenzje literatury fachowej oraz komentarze redakcyjne. Ciekawym elementem były także sprawozdania z konferencji naukowych i tłumaczenia artykułów z pism zagranicznych.

Redakcja kwartalnika wykazywała głęboką troskę o etykę i zgodność z Deklaracją Helsińską, oczekując, że wszelkie badania dotyczące ludzi, prezentowane na łamach czasopisma, zostały przeprowadzone z pełnym poszanowaniem tych zasad. Wymagano także, aby prace związane z badaniami na ludziach były zaakceptowane przez lokalną Komisję Etyczną – co powinno być zaznaczone w tekście artykułu.

Kwartalnik przyjmował artykuły drogą elektroniczną, korzystając z adresu e-mail redakcji. Po otrzymaniu, każdy artykuł podlegał wstępnej ocenie pod kątem merytorycznym i edukacyjnym, a także stylistycznym. Manuskrypty niespełniające podstawowych warunków publikacji były odrzucane. Te, które przeszły wstępną selekcję, były przekazywane do dwóch niezależnych recenzentów. Decyzję o ostatecznym przyjęciu pracy do druku podejmował Redaktor Naczelny na podstawie opinii recenzentów.